Comptes personals i d'empresa

Registreu-vos per poder publicar i gestionar anuncis de feina amb un compte d'empresa, o publiqueu el vostre currículum amb un compte personal.

  • Compte d'empresa


  • Publicar anuncis de feina
  • Weekly Newsletter feature
  • Compte personal


  • Publiqueu el vostre currículum
  • Anuncis gratuïts de cerca de feina

Sol·licitar un perfil de membre

Presenteu els vostres projectes amb un perfil d'estudi (per a arquitectes, dissenyadors d'interiors, arquitectes paisatgistes, enginyers, dissenyadors de llums i fotògrafs d'arquitectura) o amb un perfil de fabricant (per a fabricants de productes de disseny i construcció).

  • Perfil de membre


  • Per a arquitectes, enginyers, dissenyadors, fotògrafs i desenvolupadors de models.
  • Anuncis de feina gratuïts (fins a 10 per any)
  • Weekly Newsletter feature